Projektid

Siidrikoda on ettevõtte arendamisel kaasanud erinevaid riiklikke toetusi ja innovatiivseid ühisrahastuse võimalusi.

Funderbeam’i kampaania

Siidrikoja Funderbeami kampaani lõppes edukalt kogudes 953k eurot investeeringutes. Tervitame kõiki investoreid oma meeskonda ning töötame nüüd täiel rinnal uue tootmishoone rajamise ning eksportturgudele sisenemisega. Lähemalt saate kampaania kohta lugeda lehel: https://www.funderbeam.com/syndicate/siidrikoda

Fundwise’i kampaania

2015. aastal oli Siidrikoda esimene ettevõte, kes kaasas edukalt 93 200 eurot Wundwise ühisrahastuse platvormil. Siidrikoda kaasas rahastust tootmises oleva eheda ja naturaalse siidri turustamiseks ning uue tootmisliini käivitamiseks. Lähemalt saate lugeda lehel: https://www.fundwise.me/et/siidrikoda

PRIA toetused

  • Majandustegevuse mitmekesistamise MAK meetme 6.4. kaudu toetatakse Siidrikoja põhitegevusele lisaks toitlustusteenuse arendamist ning selleks vajalike kohvikuseadmete hankimist ja paigaldamist. Eesmärgiks on kaasaegset tootmist külastavatele inimestele pakutavate teenuste mitmekesistamine ja seeläbi piirkonna agroturismi edendamine. Tulemuseks on külastajate arvu kasv, külastuste kestuse pikendamine ning täiendava käibe genereerimine läbi toitlustusteenuse pakkumise.
  • LEADER-projektitoetus on aidanud ettevõttel sisustada Siidrikoja uue tootmishoone külastus-, koolitus- ja müügisaali. Toetuse eesmärk on võimaldada huvilistel külastada kaasaegset väiketööstust tootmisprotsessi segamata, viia läbi seminare ja koolitusi ning pakkuda võimalust tehase tooteid ka kohapealt kaasa osta. Hästi valitud asukohal valminud arhitektuurne tööstushoone koos seda täiendava külastus-, koolitus- ja müügisaaliga muutub kõigi eelduste kohaselt Lõuna-Eesti üheks turismimagnetiks ja toetab seeläbi piirkonna ettevõtlust ja arengut.
  • Investeeringu toetus põllumajandussaaduste töötlemishoone ehitamiseks eesmärgiga suurendada ettevõtte tootmismahtu ja -efektiivsust kaasrahastatakse MAK meetme 4.2.1 toetuse kaudu põllumajandustoodete töötlemiseks ning turustamiseks.
  • Rakendusuuringu toetus uurimaks õunamahla ja kääritatud õunamahlatoodete tootmisel tekkivate pressimisjääkide väärindamise võimalusi õunapüreeks ja õunapüree baasil valmistatud täiendavateks toodeteks. Projekti tulemused kinnitasid, et õunamahla pressimisjäägist saab sõelumise tehnoloogiat kasutades valmistada õunapüreed, mis oma keemiliste, reoloogiliste ja sensoorsete näitajate poolest sobib erinevate toodete baastooraineks. Projekti jooksul omandatud teadmised, väljatöötatud tehnoloogia ning uudsed lahendused  aitavad kaasa OÜ Siidrikoda tootmissisendite efektiivsemale ärakasutamisele ning ettevõtte tootevaliku rikastamisele. Uuringute läbiviimist toetas MAK meede 16.2